0
Fa En

مهندسی محصول

سفارشات ثبت شده از طرف واحد فروش، در واحد مهندسی محصول مورد بازنگری قرار می­گیرد و نیاز مشتری در غالب امکانات شرکت پیاده­ سازی می­گردد. سفارشات تأیید شده توسط واحد مهندسی محصول از طریق نرم­ افزار کنترل تولید به واحد برنامه­ ریزی ارسال می­گردد.

اصلی­ ترین فعالیت در واحد مهندسی محصول تثبیت فرمولاسیون تولید برحسب کاربرد نهایی محصول، نیاز مشتری و امکانات موجود می باشد. تست و تأیید مواد جدید و در نهایت چینش آنها در فرمولاسیون تولید، امکان­ سنجی و تأیید سفارشات تولید، تولید نمونه جهت مشتریان جدید، محصولات جدید و کاربردهای خاص، ارائه کلیه نقشهای محصولات تولیدی، تأیید کلیشهای چاپ، انجام مطالعات لازم بر روی استانداردها و تکنولوژی­های روز تولید و ... در این واحد صورت می گیرد.

واحد آزمایشگاه نیز تحت نظر این واحد در راستای رسیدن به بهترین محصول در بازار روز دنیا فعالیت می­کند.